HU | EN | DE | RO

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

prin care vă informăm, ca vizitator al site-ului nostru și utilizator al serviciilor noastre, cu privire la regulile societății noastre privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.

1. Care sunt principiile aplicate de societatea noastră cu privire la prelucrarea datelor?

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent.
 • Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 • Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de noi sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
 • Societatea noastră întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a asigura ca datele prelucrate să fie exacte și – în cazul în care este necesar - actualizate. Datele cu caracter personal inexacte vor fi șterse sau rectificate fără întârziere.
 • Datele cu caracter personal vor fi stocate într-un format care permite identificarea dvs. numai pe durata necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate.
 • Prin utilizarea unor măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, asigurăm securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale.

Societatea noastră gestionează datele cu caracter personal cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • pe baza informării și consimțământului prealabil al dvs. și numai în măsura necesară și în fiecare caz conform scopului determinat, adică colectare, înregistrare, organizare, stocare și utilizare.
 • în unele cazuri, prelucrarea datelor dvs. este obligatorie și reglementată de prevederile legale, caz în care se va atrage atenția dumneavoastră asupra acestui fapt.
 • în anumite cazuri, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societatea noastră sau de o parte terță, ca de exemplu funcționarea, dezvoltarea și securitatea paginii noastre de Internet.

2. Cine suntem?

Denumirea completă a societății: Magyar Gomba Kertész Kft.
Sediul societății: 3395 Demjén 0173/7/A/1 hrsz
Locul de desfășurare a activității societății: 3395 Demjén 0173/7/A/1 hrsz 
Pagina de Internet a societății: koronagomba.hu
Contact: info@koronagomba.hu
Adresa de corespondență: 3395 Demjén 0173/7/A/1 hrsz.
Telefon: +36 36 550 500
Adresa de e-mail: info@koronagomba.hu
Cod de identificare fiscală: 14953925-2-10
Nr. de înreg. la Reg. Com.: 10-09-030054

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (adresa de e-mail): info@koronagomba.hu

Numele, adresa și datele de contact ale furnizorului de servicii de găzduire al societății: Tárhely.eu Kft., Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., 1097

Pe parcursul gestionării datelor, societatea noastră – în vederea servirii la standarde înalte a clienților – colaborează cu următorii operatori de date cu caracter personal:

NUME ADRESĂ ACTIVITATE
Servicii IT
Servicii de găzduire web
Întreținerea și prelucrarea bazelor de date, realizarea de rapoarte

În cazul modificării listei operatorilor de date, modificările vor fi incluse în Politica de confidențialitate.

Datele prelucrate de societatea noastră:

Denumirea activității și scopul prelucrării datelor Temeiul legal Date prelucrate Termen Număr de înregistrare
Vizitarea paginii de Internet
Scopul este asigurarea funcționării site-ului conform destinației și la nivel înalt,
verificarea și îmbunătățirea calității serviciilor noastre,
identificarea de rea-credință care atacă site-ul nostru,
măsurarea traficului,
în scopuri statistice
interesul legitim al societății noastre adresa IP 
data vizitei 
datele subpaginilor vizitate,
tipul sistemului de operare și tipul de browser utilizat de dumneavoastră
3 luni
Administrare, reclamații
răspuns la comentarii, reclamații
obligație legală numele complet
adresa de e-mail
numărul de telefon
adresa de corespondență
alt mesaj personal
5 ani

Pentru informații suplimentare privind prelucrarea datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail info@koronagomba.hu sau adresa noastră de corespondență. Vă vom răspunde fără întârziere, în termen de 8 zile (sau cel mult 1 lună), folosind datele de contact specificate de dvs.

Cookie-urile sunt fișiere mici de text care ajung pe calculatorul dumneavoastră prin utilizarea site-ului web, fiind salvate și stocate de browserul dvs. Majoritatea browserelor (Chrome, Firefox, etc.) acceptă și permit descărcarea și utilizarea cookie-urilor în mod prestabilit; prin modificarea setărilor browserului, acestea pot fi refuzate și blocate sau șterse, în cazul în care sunt deja stocate pe calculator. Pentru informații suplimentare privind utilizarea cookie-urilor, consultați secțiunea „Ajutor” a browserului.

Există cookie-uri care nu necesită consimțământul dvs. prealabil. Cu ocazia primei vizite, pagina noastră de Internet vă oferă o informare succintă cu privire la aceste cookie-uri: cookie-uri de autentificare, cookie-uri multimedia, cookie-uri pentru echilbrarea încărcării, cookie-uri de sesiune, cookie-uri de personalizare a interfeței utilizatorului, cookie-uri de securitate centrate pe utilizator.

În cazul cookie-urilor care necesită consimțământul utilizatorului, Societatea noastră vă va oferi o informare și va cere acordul dvs. la prima vizită dacă prelucrarea datelor începe cu vizitarea site-ului.

Societatea noastră nu utilizează și nu autorizează cookie-uri care permit terților să colecteze date fără consimțământul dvs.

Acceptarea cookie-urilor nu este obligatorie, însă Societatea noastră nu își asumă nicio răspundere dacă, în lipsa acceptării cookie-urilor, site-ul nostru nu va funcționa conform așteptărilor.

Ce fel de cookie-uri folosim?

Típ Denumire Permisiune Descriere Scop Expirare
cookie-uri de sesiune nu necesită cookie de sesiune al paravanului de protecție (firewall) al aplicației web conceput pentru a preveni abuzul împotriva referințelor încrucișate asigurarea funcționării paginii de Internet sfârșitul sesiunii de browser
cookie-uri persistente necesită pot fi folosite pentru personalizare memorarea setărilor dvs. creșterea eficienței serviciilor noastre sfârșitul sesiunii
cookie-uri de urmărire
(cookie-uri plasate de terți)
nu necesită identificarea de noi sesiuni și vizitatori, salvată de instrumentul de analiză a paginilor de Internet, GoogleAnalytics este legat de serviciile oferite de terți (de ex. Google) cu ocazia vizitării site-ului sfârșitul sesiunii

Pentru informații detaliate despre cookie-urile plasate de terți (thirdpartycookie) consultați pagina https://www.google.com/policies/technologies/types/, iar pentru protecția datelor vizitați pagina https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=ro

4. Ce trebuie să știți despre gestionarea datelor pe site-ul nostru?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt puse la dispoziția societății noastre voluntar, în timpul înregistrării și al contactului dvs. cu Societatea noastră. În acest sens, vă rugăm să acordați o atenție sporită autenticității, corectitudinii și exactității datelor, deoarece sunteți responsabil pentru ele. Datele incorecte, inexacte sau incomplete pot constitui un obstacol în calea utilizării serviciilor noastre.

Dacă dvs. nu furnizați propriile date cu caracter personal, ci cele ale unei alte persoane, presupunem că dispuneți de împuternicirea necesară pentru a face acest lucru.

Vă puteți retrage consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în mod gratuit și în orice moment prin

 • ștergerea înregistrării,
 • retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și prin
 • retragerea consimțământului privind prelucrarea sau utilizarea datelor cu caracter personal, precum și solicitarea blocării datelor care trebuie completate în mod obligatoriu pe parcursul înregistrării.

Din motive tehnice, înregistrarea retragerii consimțământului se efectuează în termen de 8 zile, însă vă atragem atenția că anumite date vor fi putea fi prelucrate și după retragerea consimțământului, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale sau a intereselor legitime ale societății noastre.

În cazul în care vizitatorul utilizează date cu caracter personal false sau comite o infracțiune ori atacă sistemul Societății noastre, vom șterge fără întârziere înregistrarea acestuia și datele sale cu caracter personal, cu excepția cazului în care datele se păstrează pe durata angajării răspunderii civile sau a derulării procedurii penale.

5. Alte aspecte privind gestionarea datelor cu caracter personal

Societatea noastră va transfera datele dvs. cu caracter personal doar în limitele prevăzute prin lege. În cazul operatorilor noștri de date, stipulăm prin clauze contractuale ca datele dvs. cu caracter personal să nu fie utilizate în scopuri contrare consimțământului dvs. Pentru mai multe informații consultați punctul 2.

Societatea noastră nu transmite date în străinătate.

Instanțele de judecată, procuratura și alte autorități (de ex. poliția, administrația fiscală, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației/) se pot adresa Societății noastre pentru informații, comunicarea de date sau punerea la dispoziție a unor documente. În aceste cazuri, trebuie să ne îndeplinim obligația de furnizare de date, dar numai în măsura strict necesară pentru îndeplinirea scopului solicitării.

Colaboratorii și angajații care participă la gestionarea și/sau prelucrarea datelor societății noastre, au dreptul să cunoască datele dvs. cu caracter personal într-o măsură determinată și sub rezerva obligației de confidențialitate.

Societatea noastră protejează datele dvs. cu caracter personal prin măsuri tehnice și de altă natură, totodată asigură securitatea datelor și punerea la dispoziție, protejându-le împotriva accesului neautorizat, modificării, deteriorării și divulgării, precum și împotriva oricărei utilizări neautorizate.

Prin măsuri organizatorice, verificăm accesul la clădirile noastre, educând continuu angajații noștri. Documentele pe suport de hârtie sunt închise, păstrate în siguranță și protejate cu o protecție adecvată. Măsurile tehnice utilizate sunt: criptarea datelor, securizarea prin parole de acces și programe (software) antivirus. Totuși, vă atragem atenția asupra faptului că transmiterea de date prin Internet nu poate fi considerată un transfer de date complet securizat. Societatea noastră face tot posibilul pentru a crește siguranța proceselor, dar nu își asumă întreaga responsabilitate pentru transferul de date prin intermediul site-ului său, respectând în același timp reglementări stricte în vederea protecției datelor cu caracter personal primite și a prevenirii accesului neautorizat.

În ceea ce privește problemele de securitate, vă rugăm să păstrați cu grijă și să nu divulgați nimănui parola dvs. de acces pe pagina noastră de Internet.

6. Care sunt drepturile și căile de atac judiciare ale dumneavoastră?

Drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 • dreptul la informare,
 • dreptul la rectificarea, modificarea și completarea datelor dvs. cu caracter personal gestionate de societatea noastră,
 • dreptul la opoziție cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și dreptul de a solicita ștergerea și blocarea datelor (cu excepția prelucrării obligatorii a datelor),
 • dreptul de a vă adresa justiției,
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau de a iniția o procedură https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Autoritatea de Supraveghere: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației/

 • Sediul: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Adresa de corespondență: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Pagina de Internet: https://naih.hu/

La cerere, Vă oferim informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal gestionate și prelucrate de către societatea noastră sau prelucrate de operatori de date împuterniciți

Informațiile furnizate includ:

 • datele dumneavoastră cu caracter personal,
 • sursa datelor cu caracter personal,
 • scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal,
 • perioada stocării datelor cu caracter personal, sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile de determinare a acestei perioade,
 • numele și adresa operatorilor noștri de date cu caracter personal, precum și activitatea lor legată de prelucrarea datelor,
 • circumstanțele și efectele incidentelor privind protecția datelor cu caracter personal, precum și măsurile de înlăturare și prevenire a lor, totodată
 • temeiul legal și destinatarul transferului de date în cazul transmiterii datelor dvs. cu caracter personal.

Informațiile solicitate vor fi puse la dispoziția dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil, în termen de 8 zile (dar nu mai târziu de 1 lună) de la data depunerii cererii. Informațiile sunt furnizate gratuit, cu excepția cazului în care pe parcursul anului curent ați mai înaintat o solicitare de informații pentru aceeași serie de date. În cazul în care datele au fost prelucrate ilegal sau cererea de informații a condus la rectificarea datelor, vă vom rambursa sumele deja achitate. Informarea poate fi refuzată doar în cazurile prevăzute prin lege, cu menționarea legii respective, a căilor de atac judiciare și a posibilității de a vă adresa Autoritățiii.

Societatea noastră vă va notifica pe dumneavoastră și pe toți cei cărora le-a transmis datele spre prelucrare, cu privire la rectificarea, blocarea, marcarea și ștergerea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care omiterea notificării nu încalcă interesul dvs. legitim.

În cazul în care societatea noastră nu a soluționat cererea dvs. de informare privind rectificarea, blocarea sau ștergerea datelor în termen de 8 zile (sau cel mult 1 lună) de la primirea cererii, vă vom comunica în scris sau – cu acordul dumneavoastră – pe cale electronică motivele refuzului, informându-vă de asemenea despre căile de atac judiciare și posibilitatea de a vă adresa Autorității.

În cazul în care vă opuneți gestionării datelor cu caracter personal, opoziția dvs. va fi examinată în cel mai scurt timp posibil, adică în termen de 8 zile (sau cel mult 1 lună) de la depunerea cererii. Decizia noastră vă va fi comunicată în scris. Dacă contestația dvs. este întemeiată, vom înceta gestionarea datelor – inclusiv colectarea și transferul ulterior de date –, procedând la blocarea lor. Totodată, opoziția dvs. și demersurile întreprinse vor fi aduse la cunoștința celor cărora le-au fost transferate datele ce fac obiectul opoziției, aceștia fiind obligați să ia măsuri în scopul exercitării dreptului dvs. de opoziție.

Solicitarea dumneavoastră va fi refuzată în cazul în care demonstrăm că există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă nu sunteți de acord cu decizia noastră sau dacă societatea noastră nu a respectat termenul limită, vă puteți adresa instanței în termen de 30 zile de la comunicarea deciziei sau de la ultima zi a termenului.

Procesele privind protecția datelor intră în competența instanțelor, acțiunea putând fi înaintată – în funcție de alegerea persoanei în cauză – către instanța competentă în a cărei rază teritorială acesta își are domiciliul sau reședința. Cetățenii străini se pot adresa și autorității de supraveghere competente în a cărei rază teritorială domiciliază.

Înainte de a adresa o plângere autorității de supraveghere sau instanței de judecată, Vă rugăm să contactați Societatea noastră în scopul consultării și rezolvării cât mai rapide a problemei apărute.

7. Care sunt principalele legi care reglementează activitatea noastră?

 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)
 • Legea CXII din 2011 privind autodeterminarea informaţională şi libertatea de informare (Info tv. /Legea informației/)
 • Legea V din 2013 Codul civil (Ptk. /Codul Civil ungar/)
 • Legea CVIII din 2001 privind serviciile de comerț electronic și serviciile legate de societatea informațională (Eker tv. /Legea privind comerțul electronic/)
 • Legea C din 2003 privind comunicațiile electronice - (Ehtv. /Legea privind comunicațiile electronice/)
 • Legea CLV din 1997 privind protecția consumatorului (Fogyv tv. /Legea protecției consumatorului/)
 • Legea CLXV din 2013 a Ungariei privind reclamații și divulgarea informațiilor de interes public (Pktv.)
 • Legea XLVIII din 2008 privind cerințele de bază și anumite restricții privind activitățile de publicitate comercială (Grtv. /Legea privind activitățile de publicitate comercială/)

8. Modificarea Politicii de confidențialitate

Societatea noastră își rezervă dreptul de a modifica prezenta Politică de confidențialitate, despre care va informa în mod corespunzător pe cei interesați. Informațiile referitoare la gestionarea datelor vor fi publicate pe pagina de Internet koronagomba.hu.

Budapesta
06-06-2018